Nieuws

Onafhankelijk toezicht op Gerechtsdeurwaarders

Onafhankelijk toezicht op Gerechtsdeurwaarders

Schuldsanering

Schuldsanering

Jongere moet financieel bewuster worden

Jongere moet financieel bewuster worden

Meer werknemers met Schulden

Meer werknemers met Schulden

Incasso advies

Juris-dictie staat voor u klaar op het gebied van incasso en advies;

Wat is een buitengerechtelijke procedure?

In de buitengerechtelijke procedure zetten wij uw debiteuren aan tot het betalen van uw factuur, zonder tussenkomst van de rechter. Juris-dictie benadert uw debiteur schriftelijk telefonisch en als een van de weinige incassobureaus leggen wij een persoonlijk bezoek af bij uw debiteur. 


Wordt het dossier succesvol afgesloten, dan berekent Juris-dictie slechts 10% van de hoofdsom. Uw debiteur betaalt de incassokosten. Hierdoor is het ook mogelijk om een buitengerechtelijke procedure te starten voor kleine bedragen! In de buitengerechtelijke procedure kunnen wij zelfs hoofdsommen vanaf € 10,00 in behandeling nemen.

Wat is een gerechtelijke procedure?

Helaas kan het gebeuren dat een buitengerechtelijke procedure niet leidt tot betaling van uw openstaande facturen. U kunt er dan voor kiezen om een gerechtelijke procedure te starten.
Juris-dictie maakt vooraf een analyse van uw debiteur op basis van kredietwaardigheid, eventueel faillissement, eventuele aanmeldingen schuldhulpverlening of vonnis WSNP. Aan de hand van de analyse beslist u als cliënt of u een gerechtelijke procedure wenst te starten. Wij hebben een netwerk van deurwaarders waar wij gebruik van kunnen maken.
Indien nodig gaan wij samen met u naar de zitting van de kantonrechter als het voor moet komen.

Wanneer kan uw debiteur gedagvaard worden door de deurwaarder?
Neem hierover contact met ons op en wij geven u gratis advies.