Nieuws

Onafhankelijk toezicht op Gerechtsdeurwaarders

Onafhankelijk toezicht op Gerechtsdeurwaarders

Schuldsanering

Schuldsanering

Jongere moet financieel bewuster worden

Jongere moet financieel bewuster worden

Meer werknemers met Schulden

Meer werknemers met Schulden

Incassobureau voor dierenartsen

Juris-dictie is het incassobureau voor dierenartsen. Wij voeren de buitengerechtelijke incassodiensten en gerechtelijke procedures uit voor dierenartsen. Zelfstandig dierenartsen of dierenartsen werkzaam bij dierenartsenpraktijken en dierenklinieken, maar ook dierencrematoria en dierenambulances maken al veelvuldig gebruik van onze expertise op het gebied van incasso. Daarnaast adviseert Juris-dictie u gratis op het gebied van debiteurenmanagement.

Openstaande facturen dierenarts

Voor dierenartsen, dierenartsenpraktijken , dierenklinieken, dierencrematoria en dierenambulances is het mogelijk om de inning van de openstaande en dus niet betaalde facturen door Juris-dictie te laten afhandelen.
Juris-dictie , uw betrouwbare partner, gaat bij uw debiteuren, de openstaande facturen ter incasso aanbieden. Uw debiteuren worden schriftelijk, telefonisch en ook persoonlijk door onze buitendienst benaderd in de buitengerechtelijke incassoprocedure om ervoor te zorgen dat zij aan hun betalingsverplichtingen voldoen. In deze procedure wordt momenteel 85% van de dossiers positief opgelost. Hierbij is een klantvriendelijke, duidelijke benadering van uw debiteur ons uitgangspunt.

Gerechtelijke procedure: de deurwaarder gaat bij de rechter het vonnis vragen!

Wanneer het niet mogelijk is uw debiteur in de uitgebreide buitengerechtelijke procedure, dus zonder tussenkomst van deurwaarder of kantonrechter, tot betalen te bewegen, dan kunnen wij voor u een gerechtelijke procedure opstarten. Vooraf ontvangt u van ons uitgebreid advies over de slagingskansen en de financiële consequenties.

Wilt u weten wat samenwerken met Juris-dictie voor u, als dierenarts of uw dierenartspraktijk of kliniek kan beteken?
Wilt u weten hoe een slecht betalende debiteur weer een goed betalende klant kan worden? Neem dan contact met ons op.

Ons telefoonnummer is 0528-368060 of vul online het formulier in.