Nieuws

Onafhankelijk toezicht op Gerechtsdeurwaarders

Onafhankelijk toezicht op Gerechtsdeurwaarders

Schuldsanering

Schuldsanering

Jongere moet financieel bewuster worden

Jongere moet financieel bewuster worden

Meer werknemers met Schulden

Meer werknemers met Schulden

Uw incassobureau, ook voor kleine bedragen

Juris-dictie is uw betrouwbaar incassobureau, ook als het gaat om de inning van kleine bedragen. Lage factuurbedragen zijn vaak moeilijk te innen. Een niet betalende debiteur, een wanbetaler, kost u vaak veel tijd en dus ook geld. Al die kleine bedragen die oninbaar zijn, zijn op jaarbasis vaak aanzienlijke bedragen. U schrijft dergelijke bedragen nu misschien vaak af aan het einde van het jaar. De debiteur hoort niets meer van u en wordt beloond voor zijn gedrag.
Dergelijke kleine of lage bedragen kunnen wij ook incasseren voor u in de buitengerechtelijke procedure. Wij zijn daarin gespecialiseerd met onophoudelijke gedrevenheid. 


Wanneer u openstaande facturen heeft met kleine bedragen, bijvoorbeeld € 50,- of zelfs lagere bedragen, kan Juris-dictie uw debiteuren benaderen. Juris-dictie verzorgt uw gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ook voor kleine bedragen.

Deurwaarder voor lage bedragen

Lukt het Juris-dictie niet om de debiteur tot betalen te bewegen in de buitengerechtelijke procedure dan kunnen wij u adviseren tot een gerechtelijke procedure over te gaan. Dit advies zal pas komen nadat het dossier de uitgebreide incassoprocedure van aanschrijven, bellen en buitendienstbezoek is doorlopen. En ook deze procedure kunnen wij starten voor kleine, lage bedragen.  Wij adviseren u hier vooraf uitgebreid over.
U als ondernemer wilt zich niet druk maken of facturen met lage bedragen wel betaald worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van de diensten van Juris-dictie. Uw debiteuren worden telefonisch of schriftelijk benaderd betreffende hun openstaande facturen. Tevens is het mogelijk om één van onze buitendienst medewerkers, ook wel deurwaarders genoemd, op pad te sturen voor een persoonlijk gesprek met uw klant. De deurwaarder zorgt in een persoonlijk gesprek met uw debiteuren er onder andere voor dat de relatie met uw klant wel op goede voet blijft.

 

Wilt u meer weten over deze procedure voor kleine, lage factuurbedragen of over de diensten van Juris-dictie?

Neemt u dan contact met ons op via het formulier of bel ons. Telefoonnummer 0528-368060