Nieuws

Onafhankelijk toezicht op Gerechtsdeurwaarders

Onafhankelijk toezicht op Gerechtsdeurwaarders

Schuldsanering

Schuldsanering

Jongere moet financieel bewuster worden

Jongere moet financieel bewuster worden

Meer werknemers met Schulden

Meer werknemers met Schulden

Meer werknemers met schulden
UTRECHT - Het aantal werknemers met schulden groeit. Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel. Zij zijn steeds meer tijd kwijt aan het afhandelen van loonbeslag en aan verzoeken om een voorschot op het salaris.

Dat blijkt uit een peiling van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) onder personeelsfunctionarissen.
De helft van de 390 ondervraagden zegt dat de financiële problemen bij werknemers de afgelopen twee jaar zijn toegenomen. Dat kost de werkgever tijd en geld.

Werknemers met geldzorgen zijn gevoelig voor stress en melden zich vaker ziek. Ook maken zij sneller ongelukken en zijn zij gevoeliger voor diefstal en fraude.
Vaker
Bijna alle (90 procent) van de bedrijven die aan de peiling hebben meegedaan, zeggen te maken te hebben gehad met loonbeslag. Volgens de helft komt het de laatste twee jaar vaker voor dat een schuldeiser beslag legt op een deel van het loon van een werknemer.
Een werkgever is verplicht hieraan mee te werken. Een kwart van de bedrijven met tweehonderd tot duizend werknemers heeft meer dan 24 gevallen van loonbeslag per jaar.
Lening
Ongeveer vier op de tien personeelsfunctionarissen krijgt wel eens de vraag om een lening. Bijna 30 procent geeft die ook en daarmee wordt de werkgever een van de schuldeisers van een personeelslid.
Volgens het Nibud weten bedrijven vaak niet hoe zij moeten omgaan met dit soort verzoeken. De meeste hebben er geen beleid voor.
Gezien de economische situatie verwacht het Nibud dat dit soort problemen de komende tijd zullen toenemen.