Nieuws

Onafhankelijk toezicht op Gerechtsdeurwaarders

Onafhankelijk toezicht op Gerechtsdeurwaarders

Schuldsanering

Schuldsanering

Jongere moet financieel bewuster worden

Jongere moet financieel bewuster worden

Meer werknemers met Schulden

Meer werknemers met Schulden

Onze werkwijze:

Het incasseren van vorderingen is een tijdrovende bezigheid. U bent op zoek naar een betrouwbare partner die u tijd en energie bespaart bij het incasseren van uw vorderingen, ongeacht de hoogte van deze vordering.
De dienstverlening van Juris-dictie is erop gericht om dit snel, effectief en kostenefficiënt uit te voeren.

Debiteurenmanagement

Als opdrachtgever verlangt u deskundigheid. Wij bekijken samen met u de positie van uw (dubieuze) debiteuren en geven u persoonlijk advies teneinde het bestaande debiteurenbeleid te optimaliseren.
Ons beleid is resultaatgericht. Onze communicatie met u is snel en direct. Dit contact is van groot belang voor een goede voortgang van uw opdrachten. Uiteindelijk werkt dit tijd- en kostenbesparend.

Buitengerechtelijke procedure

In de buitengerechtelijke procedure  bij een gunstig resultaat berekenen wij u slechts 10% van de geïnde hoofdsom plus euro 2.50 opstartkosten. Om uw debiteur aan zijn betalingsverplichtingen te laten voldoen hanteren wij een schriftelijke en telefonische benadering of een persoonlijk gesprek met een medewerker van onze buitendienst. Essentieel in onze werkwijze is de vriendelijke, maar zakelijke benadering welke een breuk met uw klant vrijwel uitsluit. Op deze wijze wordt méér dan 83% van de dossiers met succes afgesloten. Lukt het ons helaas niet ondanks alle pogingen dan berekenen  euro 14.95 afhandelingskosten plus euro 2.50 opstartkosten per dossier. 

Gerechtelijke procedure

Mocht het komen tot een gerechtelijke procedure, dan lichten wij u van te voren in over de eventuele financiële risico's en geven wij u advies over de slagingskans van deze procedure. Wij maken een zorgvuldige analyse betreffende kredietwaardigheid, faillissement, aanmeldingen schuldhulpverlening en een eventueel vonnis WSNP. U beslist zelf of u met de vordering wilt doorgaan in de gerechtelijke procedure.

Wij werken nauw samen met gerenommeerde advocaten en deurwaarders.
Dankzij dit netwerk bent u altijd verzekerd van het juiste advies.