Nieuws

Onafhankelijk toezicht op Gerechtsdeurwaarders

Onafhankelijk toezicht op Gerechtsdeurwaarders

Schuldsanering

Schuldsanering

Jongere moet financieel bewuster worden

Jongere moet financieel bewuster worden

Meer werknemers met Schulden

Meer werknemers met Schulden

Tarieven

Wordt de vordering volledig of gedeeltelijk geïnd, dan bedragen de kosten slechts tien procent van de door u ingediende hoofdsom plus euro 2.50 opstartkosten.  

Mocht het ons ook niet lukken de vordering te innen ondanks al onze inspanningen dan berekenen bij u afhandelingskosten. Dit betekent euro 14.95 plus de opstartkosten van  euro 2.50