Nieuws

Onafhankelijk toezicht op Gerechtsdeurwaarders

Onafhankelijk toezicht op Gerechtsdeurwaarders

Schuldsanering

Schuldsanering

Jongere moet financieel bewuster worden

Jongere moet financieel bewuster worden

Meer werknemers met Schulden

Meer werknemers met Schulden

Tarieven

Wordt de vordering volledig geïnd, dan bedragen de kosten slechts tien procent van de door u ingediende hoofdsom. Dit geldt ook indien de opdracht wordt teruggetrokken door de opdrachtgever. U bent Juris-dictie alleen kosten verschuldigd indien wij uw opdracht correct hebben uitgevoerd en de vordering is betaald. U loopt dus geen onnodige financiële risico's.

Mocht uw vordering na uitvoering van alle door Juris-dictie noodzakelijk geachte handelingen onverhoopt oninbaar blijken, wordt de incasso procedure gestaakt. U bent Juris-dictie dan geen kosten verschuldigd.